top of page
 • Zdjęcie autoraAgnieszka Zasacka

12-15. Autorski program nauczania.

Zaktualizowano: 29 cze

Założenia autorskiego programu nauczania Montessori Wawer 12-15.

W Montessori Wawer z powodzeniem realizujemy autorski program nauczania. Program dla nastolatków 12-15 jest "uszyty na miarę potrzeb nastolatka". To nie jest żadna innowacja. W pierwszych zdaniach ustawy Prawo Oświatowe z 2016 r. przeczytamy, że prawo gwarantuje dziecku, a na nauczyciela nakłada obowiązek, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.W programie nauczania obok przedmiotów obowiązkowych szkolnych znajdują się takie zajęcia, jak komunikacja, wolontariat, czy teatr. Wiemy bowiem, że umiejętności są dziś cenniejsze, niż wiedza. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwijanie kompetencji kluczowych.


Kompetencje kluczowe

są kierunkiem, do którego dążymy w towarzyszeniu naszym nastolatkom. Zostały ustanowione zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.


W ramach ośmiu kompetencji wyróżnione są:


1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

2. Porozumiewanie się w językach obcych

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

4. Kompetencje informatyczne

5. Umiejętność uczenia się

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie


Program ma charakter zintegrowany i budowę spiralną

Program ma charakter spiralny, to znaczy, że w każdym roku wraca do utrwalania i rozszerzania wiadomości oraz trenowania umiejętności. W programie 12-15 pracujemy również nad techniczną stroną rozwiązywania testów z arkusze egzaminacyjnych.


Program nauczania jest zintegrowany. Treści wielu przedmiotów szkolnych uzupełniają się.

Przedmioty język polski, matematyka, chemia, fizyka, język angielski, sport, sztuka i drugi język obcy, realizowane są przez wszystkie trzy lata programu 12-15. Przedmioty takie, jak biologia, geografia i historia kończą się w przedostatnim roku, tj. w klasie VII. Dzięki temu na ostatnim roku tj. w klasie VIII realizujemy kursy przygotowujące do egzaminów , a uczniowie mogą podjąć studia własne w dziedzinie, która je interesuje.


Przedmioty szkolne obowiązkowe:

 • Język polski

 • Matematyka

 • Język angielski - rozszerzony, uczniowie zdają zewnętrzne egzaminy Cambridge

 • Drugi język obcy - hiszpański

 • Chemia

 • Fizyka

 • Biologia

 • Geografia

 • Historia i Wos

 • Plastyka i muzyka

 • Wf

 • Doradztwo zawodowe

 • Edukacja do bezpieczeństwa

Przedmioty Montessori, program uzupełniający fakultatywny:

 • Trening uważności i empatycznej komunikacji NVC

 • Trening samodzielnego uczenia się, technik pamięciowych wraz z badaniem stylu uczenia się

 • Program samorządności i przedsiębiorczości - Spółdzielnia uczniowska

 • Program Erdkinder / Młodzi Dorastający - prowadzenie gospodarstwa / farmy

 • Teatr / Taniec / Wokal

 • Katecheza Dobrego Pasterza lub Etyka

 • Historia sztuki

 • Warsztat dziennikarski

 • Warsztat poetycki

 • Wolontariat

Pomoce dostępne uczniom

W klasie znajduje się mniej bogaty zestaw materiałów, niż w programach niższych, ponieważ w dużej mierze uczniowie pracują już w abstrakcie. Do dyspozycji uczniów została udostępniona platforma montessoriwawer.online.pl z takimi narzędziami, jak: terminarz, treści i materiały przedmiotowe, narzędzia pomocne w uczniu się i organizacji samodzielnej nauki. Uzupełnieniem jest szkolny zestaw podręczników.

Program badawczy. Odpowiadający na potrzebę wyzwań intelektualnych. Metoda Montessori ma holistyczne podejście do człowieka. Człowiek jest postrzegany i traktowany jako nierozerwalna całość. Dziś neurobiologia i neurodydaktyka potwierdzają, że rozwój człowieka przebiega w sposób holistyczny. Że umysł nie będzie działać skutecznie, jeśli mózg nie będzie dobrze odżywiony, a mięśnie nie będą się ruszać. Dlatego duża część programu jest realizowana z natury w terenie poza murami szkoły. Nic tak nie przemawia do wyobraźni i umysłu, jak zrozumienie. Nie można wyobrazić sobie lepszej przygody z geologia, jak pozyskiwanie kamieni w kamieniołomie, obróbka i poznawanie minerałów, skał i skamielin z natury. A ponieważ człowiek uczy się najlepiej, kiedy jest zaciekawiony i zaabsorbowany zgłębianiem tematu, w programie naszej szkoły jest wiele okazji do badania otaczającego nas świata. Jeśli uczeń ma poznać klify, moreny czołowe, czy wydmy, niech poznaje je na pobrzeżu słowińskim. Niech bada próbki gleby i sprawdza, czy faktycznie lasy sosnowe rosną na suchych glebach piaszczystych. Program ma charakter badawczy. W dużej mierze opiera się o doświadczenia empiryczne, dowodzenie, dochodzenie do praw i badanie właściwości. Wyprowadzanie wzorów i eksperymentowanie, obserwację i wnioskowanie.

Program nauczany w terenie i poza murami szkoły. Metoda Montessori ma holistyczne podejście do człowieka. Człowiek jest postrzegany i traktowany jako nierozerwalna całość. Dziś neurobiologia i neurodydaktyka potwierdzają, że rozwój człowieka przebiega w sposób holistyczny. Że umysł nie będzie działać skutecznie, jeśli mózg nie będzie dobrze odżywiony, a mięśnie nie będą się ruszać. Dlatego duża część programu jest realizowana z natury w terenie poza murami szkoły. Nic tak nie przemawia do wyobraźni i umysłu, jak zrozumienie. Nie można wyobrazić sobie lepszej przygody z geologia, jak pozyskiwanie kamieni w kamieniołomie, obróbka i poznawanie minerałów, skał i skamielin z natury. A ponieważ człowiek uczy się najlepiej, kiedy jest zaciekawiony i zaabsorbowany zgłębianiem tematu, w programie naszej szkoły jest wiele okazji do badania otaczającego nas świata. Jeśli uczeń ma poznać klify, moreny czołowe, czy wydmy, niech poznaje je na pobrzeżu słowińskim. Niech bada próbki gleby i sprawdza, czy faktycznie lasy sosnowe rosną na suchych glebach piaszczystych;


Nauczanie przez czytanie i pisanie

Program naszej szkoły zakłada, że wszyscy w szkole każdego dnia w trakcie czasu czytania czytają książki. Czytają nauczyciele dzieciom najmłodszym, czytają uczniowie, czytają nauczyciele i pracownicy administracji. Panuje wszechobecna wysoko rozwinięta kultura czytania, kultura słowa. Filozofia czytania literatury nie ogranicza się do propozycji z rekomendowanego kanonu pozycji. Uczniowie wybierają także inne pozycje książkowe w tym prezentowane podczas „spotkań autorskich”. Następnie sami prezentują tytuły, które przypadły im do gustu podczas „spotkań autorskich”, a także publikują recenzje w gazecie szkolnej. Omawianiu literatury towarzyszy podniosła atmosfera, ciekawe projekty i odczyty. Wszystko po to, by uczniowie czuli, jak ważna i piękna jest literatura i czytanie.


Drugą strona medalu jest rozwijanie umiejętności formułowania i wypowiadania myśli. W szkole dzieci i uczniowie wypowiadają się na różne tematy w różny sposób. Wypowiadają się i piszą. Często, właściwie cały czas. Sześciolatki wypowiadają się częściowo obrazem, częściowo pisanym pojedynczym słowem, prostym zdaniem. Uczniowie na drugim etapie nauczania piszą na różne tematy. Reagują na to, co dzieje się dookoła nich. Reagują na to, co ich porusza, co ich zastanawia, trapi. Piszą do bliskich osób, przyjaciół, do burmistrza, do prezydenta, do szerszej publiki, a swoje artykuły publikują na swoim blogu. Są zachęcani do wypowiadania się na najtrudniejsze tematy. Konsekwencją tego jest łatwość wypowiadania się pisemnie na różne tematy, różnymi formami wypowiedzi.Wychowanie do pokoju

Pedagogika Montessori ma wpisane w swój oryginalny program wychowanie do pokoju. Uczy szacunku do świata przyrody, zwierząt, do innych ludzi i siebie samego. Stawia na rozwój społeczny, ponieważ ten stanowi składową naszego bycia w relacji z drugim człowieka. Jego naturalną, osobniczą potrzebą. Uczy prawidłowych relacji z otoczeniem, rzeczywistych związków. Uczy współpracy i współdziałania, zamiast rywalizacji i porównywania. To wartości, na które dziś, w XXI wieku stawiają nowoczesne, turkusowe firmy i pracodawcy. Zamysł pruskiej szkoły i firmy opartej o zasady kar i nagród odchodzą do lamusa pomimo tego, że jeszcze funkcjonują. To, czego brakuje dzisiejszym młodym ludziom, to umiejętności pracy w zespole, a paradoksalnie tego się właśnie od nich oczekuje. Są karani za to, w jaki sposób byli uczeni przez wiele, wiele lat.

Montessori na początku XX wieku opisała to, co dziś, w XXI wieku przyciąga uwagę wielu osób, zajmujących się rozwojem dorosłych. Wpisała potrzebę poznawania siebie i kolejnych nabywania kompetencji w filozofii edukacji do pokoju i lekcji ciszy. Program szkoły zakłada codziennie lekcje wychowawcze. W programie wplecione są treści czterech kroków porozumienia bez przemocy, trening uważności i koncentracji, poznawanie siebie i samorozwój. Udział w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży.Autorką autorskiego programu nauczania 9-15 jest Agnieszka Kurek-Zasacka

prywatnie mama trójki dzikich, montessoriańskich dzieci

zawodowo trener i nauczyciel Montessori 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15 (MACTE)

pedagog, tutor, nauczyciel matematyki ,doradztwa zawodowego,

miłośniczka i praktyk metody NVC
84 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page